Logo

Lịch học - Thi

Tên Khóa Lớp Năm học Học kỳ Tải về
Thời khóa biểu các lớp Từ 25/5 đến 30/5/2020 2020 - 2021
icon
Lịch Học lại – Bổ sung K13 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Lịch thi lại K13 Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021
icon
Thời khóa biểu Lớp K13ACT (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ 02 năm 2020 - 2021 Kỳ 2
icon
Thời khóa biểu Lớp K13CĐ1-CĐ2 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 2
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD4 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2-CD3 (Tuần từ 18/5 – 22/5/2020) Hệ chính quy 03 năm 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2 – K12CD3 Khóa 12 2020 - 2021 Kỳ 4
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD4 từ ngày 9/9-13/9/2019 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CD2-3 từ ngày 9/9-13/9/2019 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu lớp Y sỹ Y học cổ truyền – 2019 Khóa 13 2019 - 2020 Kỳ 1
icon
Thời khóa biểu lớp Y điều dưỡng – 2019 Khóa 13 2019 - 2020 Kỳ 1
icon
Thời khóa biểu lớp Dược – 2019 Khóa 13 2019 - 2020 Kỳ 1
icon
Thời khóa biểu Lớp K11CĐ1-2 Khóa 11 2019 - 2020 Kỳ 5
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ2-3 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ4 Khóa 12 2019 - 2020 Kỳ 3
icon
Thời khóa biểu Lớp K12CĐ2-CĐ3 (Tuần từ Ngày15/05/2019 đến 14/06/2019 ) Khóa 12 2019 - 2020
icon
Thời khóa biểu Lớp K11CĐ1-CĐ2 (Tuần từ ngày 15/05/2019 đến 12/07/2019 ) Khóa 11 2019 - 2020
icon
Lịch thi tốt nghiệp 30/31-03-2019 2018 - 2019
icon
Lịch thi tốt nghiệp 23/24-03-2019 2018 - 2019
icon