Logo

Danh sách cán bộ tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Lượt xem: 214 Ngày đăng: 24/03/2020

TT Họ tên Điện thoại
1 Chu Đức Thịnh – Trưởng phòng 0988333663
2 Nguyễn Văn Thanh 0916119909
3 Nguyễn Hữu Mạnh 0904983186
4 Nguyễn Đắc Tuấn 0987083736
5 Đặng Minh Ngọc 0934609949
6 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0979704778
7 Phạm Thị Loan 0989644158
8 Nguyễn Phương Thủy 0988838378
9 Đặng Thúy Lương 0983745007
10 Nguyễn Duy Thanh 0913375242
11 Nguyễn Trà Giang
12 Nguyễn Thị Thu Hà 0833888182
13 Đỗ Thị Thêu 0979148256
14 Nguyễn Thị Phương Anh 0987560598