Sứ mệnh – Tầm nhìn - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

TẦM NHÌN

Xây dựng Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo nhân lực Y Dược có chất lượng cao, nằm trong top 10 cơ sở đào tạo nhân lực y tế uy tín nhất của cả nước, với quy mô 5000 học sinh mỗi năm.

VISION

Building Hanoi college of pharmacy to become the high quality pharmaceutical personnel training base, among top 10most prestigious medical personnel training addresses in the country, with scales about 5000 students per year

SỨ MỆNH

Chúng tôi có khát vọng đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực y tế có kỹ năng hành nghề thành thạo, năng lực thích ứng tốt và khả năng tự vươn lên, đặc biệt, biết hành xử có trách nhiệm với cộng đồng dựa theo các chuẩn mực đạo đức phổ biến và tinh thần thượng tôn pháp luật, có tình yêu thương và biết yêu thương con người.

Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày, đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, kiên định thực hiện mục tiêu vì sự thành đạt của mỗi cá nhân, sự phát triển của tổ chức, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

MISSION

We exist with aspiration of training for community the human resources, that skilled in medical profession, whith good adaptability and the ability to rise up, in particular, Having responsibility in action for community-based according to the ethical standards and habit of legal compliance, love and know to love people

We strive each day, unite as one, dynamic and creative, patiently acting for achievement of each individual, organizational development, contributing to the overall development of the community

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

– Đoàn kết, kiên định, tận tâm .

– Sáng tạo không ngừng để hòa nhập và phát triển bền vững

– Hành xử trách nhiệm theo các chuẩn mực đạo đức và tinh thần thượng tôn pháp luật

CORE VALUES.

– Solidarity, determination, dedication.

– Creation constantly to integrate and sustainably develop.

– Act responsibly and by spirit of abiding law.

 

DMCA.com Protection Status