Hệ thống văn bản hành chính - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Hệ thống văn bản hành chính

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022

Lượt xem: 422 Ngày đăng: 09/03/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn  và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 Để chủ động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội xây dựng kế […]

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN

Lượt xem: 477 Ngày đăng: 07/12/2021

Báo cáo công khai các ĐK đảm bảo HĐGDNN  

Điều lệ tổ chức – hoạt động Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Lượt xem: 605 Ngày đăng: 25/02/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường

Quy định về công tác phí

Lượt xem: 605 Ngày đăng: 14/09/2017

DMCA.com Protection Status