Trung cấp - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

1.Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN
▪ Chuyên ngành đào tạo: Y sĩ Y học cổ truyền.
▪ Thời gian đào tạo: 02 năm.
▪ Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Y sĩ Y học cổ truyền.
▪ Điều kiện học tập sau khi tốt nghiệp: Có thể học tiếp lên Đại học (Bác sĩ YHCT), sau đại học về chuyên ngành Y học cổ truyền.
▪ Điều kiện theo học:
– Đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT trở lên,
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo Thông tư liên bộ Y tế, Giáo dục.
– Không đang trong thời kỳ thi hành án hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
– Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các tệ nạn xã hội.
– Đạt điểm trúng tuyển trong các kỳ tuyển sinh của Nhà trường.

DMCA.com Protection Status