Logo

Giới thiệu

Ban Giám hiệu

Lượt xem: 1.118 Ngày đăng: 02/05/2019

HIỆU TRƯỞNG Bác sỹ CKII Vũ Quang Vụ Điện thoại: 0987993588 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 1. Ths: Nguyễn Quang Minh Điện thoại:0982102515 2. Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Điện thoại:0975398088      

Hội đồng khoa học và đào tạo

Lượt xem: 896 Ngày đăng: 02/05/2019

BSCKII : Vũ Quang Vụ Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng Ths : Nguyễn Quang Minh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch thường trực HĐ; phụ trách truyền thông. Ths: Nguyễn Thương Huyền Cố vấn nhà trường […]

Phòng Tổ chức – Hành chính

Lượt xem: 808 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37638724 Biên chế: 08 người. Q.Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh Điện thoại: 09153375342 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính: Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ […]

Phòng Quản lý đào tạo

Lượt xem: 812 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37634118 Biên chế: 08 người Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mạnh Điện thoại: 0904983186 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết […]

Phòng Tài chính – Kế toán

Lượt xem: 545 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 06 người Trưởng phòng: Đoàn Thị Mỹ Điện thoại: 0983371030 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham […]

Phòng Công tác sinh viên

Lượt xem: 576 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 05 người Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh Điện thoại: 0913375242 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho CB, GV, CNV và sinh […]

Phòng Tuyển sinh

Lượt xem: 776 Ngày đăng: 02/05/2019

Điện thoại: 024.37970161 Biên chế: 12 người Trưởng phòng: Nguyễn Thương Huyền Điện thoại: 0975398088 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tuyển sinh: – Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương […]

Khoa Đào tạo cơ bản

Lượt xem: 658 Ngày đăng: 02/05/2019

1. Giới thiệu chung Khoa khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009 trên cơ sở từ Trường Trung cấp Dược Hà Nội, gồm 4 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, […]