Biến động điểm 9 thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Logo

Biến động điểm 9 thi THPT quốc gia năm 2019

Lượt xem: 1.418 Ngày đăng: 17/07/2019

Rate this post

Từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia đã có sự thống kê thú vị về số lượng thí sinh đạt điểm giỏi (>=9) trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và 2019.

Ba tỉnh từng xảy ra gian lận có môn “trắng” điểm giỏi

Theo thống kê của GS Tuấn, chỉ 6 môn thi Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Ngoại ngữ, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 116 thí sinh đạt điểm >=9. Cũng với 6 môn thi này, nhưng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chỉ có 31 thí sinh đạt điểm >=9. Sự sụt giảm điểm >= 9 ở từng môn được thể hiện rõ rệt, thậm chí có môn năm nay địa phương này không có thí sinh nào đạt điểm >=9.

Biến động điểm 9 thi THPT quốc gia năm 2019
So sánh điểm thi 2018 và 2019 ở Sơn La (Ảnh: GS Nguyễn Văn Tuấn)

Cụ thể theo ông Tuấn, năm 2018, Hà Giang có 30 thí sinh ((1%) -tổng thí sinh dự thi)) đạt điểm >=9 môn Toán thì năm 2019 con số này giảm xuống còn 12 em (0.23%)

Trong khi đó, môn Vật Lý năm 2018, Hà Giang có 33 thí sinh (5,5%) đạt điểm >=9 thì năm nay chỉ có 1 thí sinh (0,13%). Còn môn Hóa, năm 2018 có 22 thí sinh (3,7%); môn Văn có 1 thí sinh (0,30%) có điểm >=9 thì năm 2019, cả hai môn này không có thí sinh nào đạt mức điểm này.

Tương tự, môn Ngoại Ngữ, năm 2018, Hà Giang có 24 thí sinh (0,80%) thì năm 2019 chỉ có 10 thí sinh (0,02%) đạt điểm >=9.

Riêng môn Lịch sử lại có sự thay đổi ngược khi năm nay có 8 thí sinh (0,017% ) thí sinh đạt điểm >=9, nhiều hơn năm ngoái 2 thí sinh.

Thống kê tương tự ở Sơn La, GS Tuấn cũng thấy có điều tương tự. Với 6 môn thi trên năm 2018 địa phương này có 117 thí sinh >=9, nhưng năm 2019 số lượng thí sinh đạt điểm >=9 đã giảm gần 1 nửa. Cụ thể với môn Toán, năm 2018 có 30 thí sinh (0,29%) đạt điểm >=9 thì năm 2019 chỉ có 14 thí sinh (0,13%).

Tương tự môn Ngữ văn đã giảm từ 11 thí sinh (0,11%) năm 2018 xuống 1 thí sinh năm 2019; Ngoại ngữ giảm từ 27 thí sinh (0,30%) năm 2018 xuống còn 17 thí sinh (0,01%) năm 2019. Đặc biệt hai môn Lý và Hóa năm ngoái có 16 thí sinh đạt điểm >=9 nhưng năm nay không có thí sinh nào đạt mức điểm này. Riêng môn Lịch sử, số thí sinh đạt điểm >=9 năm nay nhiều hơn năm trước 5 thí sinh ( 38-33).

Thống kê ở Hòa Bình, GS Tuấn cho hay, tùy từng môn học có sự tăng, giảm số thí sinh đạt điểm >=9 rõ rệt. Năm 2019, 3 môn có số thí sinh đạt điểm >=9 tăng là Toán, Lịch sử và Ngoại Ngữ. Trong đó môn Toán có 36 thí sinh đạt điểm >=9 (0,40%), trong khi năm 2018 có 27 thí sinh (0,30%); Môn Sử năm 2019 có 35 thí sinh (0,45%) nhưng năm 2018 chỉ có 27 thí sinh (0,35); Tương tự, môn Ngoại Ngữ, năm 2019 có 51 thí sinh (0,65%) thì năm 2018 có 30 thí sinh (0,39%).

Trong khi đó, 3 môn Lý, Hóa, Văn lại có số thí sinh đạt điểm >=9 giảm mạnh. Môn Lý từ 21 thí sinh (0,87%) năm 2018 xuống còn 4 thí sinh (0,02%) năm 2019; Môn Hóa từ 14 thí sinh (0,58%) năm 2018 xuống 3 thí sinh (0,18%); Ngữ Văn từ 15 thí sinh (0,17% ) xuống 1 thí sinh (0,01%) năm 2019.

Chuyển dịch điểm giỏi do đề thi biến động?

GS Tuấn cho hay, ông đối sánh số thí sinh đạt điểm >=9 ở TP.HCM và Cần Thơ và thấy có chuyển biến rất thú vị.

Cụ thể, năm 2018, TP. HCM chỉ có 32 học sinh có điểm Toán >= 9 chiếm 0.04% tổng số thí sinh dự thi thì năm nay số lượng này lên đến 751 thí sinh, chiếm 1.1% tổng số thí sinh dự thi. Như vậy, số học sinh giỏi Toán ở TP.HCM đã tăng 23 lần chỉ trong 1 năm. Tương tự,, số học sinh giỏi Ngoại ngữ cũng tăng từ 1.257 em (1.8%) năm 2018 lên 3.690 em (5.8%) năm 2019, có nghĩa tăng gần 3 lần số tuyệt đối.

Các môn khác ông Tuấn cũng ghi nhận tăng số học sinh có điểm >=9, nhưng mức độ thấp hơn các môn Toán và Ngoại ngữ. Cụ thể, năm nay môn Lý có 83 thí sinh (0,19%) trong khi năm 2018 chỉ có 39 thí sinh (0,078%); Môn Văn có 10 thí sinh (0,014%) nhiều hơn năm ngoái 5 thí sinh; Môn Hóa có 132 thí sinh (0,30%) nhiều hơn năm 2018, 10 thí sinh.

Tương tự, TP.Cần Thơ cũng có sự tăng số học sinh >=9 đáng kinh ngạc. Năm 2018, Cần Thơ chỉ có 2 học sinh với điểm Toán >= 9, nhưng năm 2019 thì con số này là 96, chiếm gần 1% tổng số thí sinh, tăng 48 lần. Số thí sinh có điểm >=9 môn Ngoại ngữ năm 2019 là 97 thí sinh (1,10%) và có thể xem là giỏi ngọai ngữ, thì năm 2018 chỉ có 31 thí sinh (0,31%). Tương tự số thí sinh đạt điểm >=9 môn Sử năm 2019 của Cần Thơ cũng gấp gần 6 lần năm 2018 (35-6).

Trong khi đó, số học sinh đạt điểm >=9 ở môn Lý và Hóa thì không tăng…

So sánh giữa hai thành phố này, GS Tuấn cho hay, có một sự ngạc nhiên là số học sinh >=9 môn Ngữ Văn của TP. HCM năm nay (10 thí sinh) cũng như năm ngoái (5 thí sinh) là rất thấp. Số lượng này kém xa Cần Thơ khi năm ngoái có 64 thí sinh còn năm nay có 41 thí sinh đạt điểm >=9 môn Ngữ Văn.. Ngay cả môn Sử, số học sinh >=9 của TP.HCM cũng khá khiêm tốn và ếu so sánh với Cần Thơ về số lượng thí sinh dự thi. “Có thể nói học sinh TP.HCM giỏi Toán và Ngoại ngữ, nhưng khá về Sử và Văn”.

Cùng với sự biến đổi học sinh >=9 từng môn, ở một tỉnh xảy ra gian lận năm ngoái như Hòa Bình, cùng với những thay đổi về số ‘học sinh có điểm >=9 trong 2 năm 2019 và 2018 ở TP.HCM và Cần Thơ, theo GS Tuấn có thể nói rằng việc soạn đề thi có thể có vấn đề.

“Nếu đề thi được soạn có độ tin cậy cao thì khó có thể có sự thay đổi như ở TP.HCM hay Cần Thơ” – GS Tuấn nói.

Lê Huyền

Điểm liệt  môn Toán thay đổi đáng kể
Biến động điểm 9 thi THPT quốc gia năm 2019

Kết quả năm 2019

Hệ thống giáo dục Học mãi cũng đã so sánh phổ điểm 3 năm của kỳ thi. Nhìn chung, phổ điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh trong 3 năm qua mặc dù đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn cho thấy còn nhiều vấn đề đáng bàn khi đỉnh của phổ vẫn ở mức tương đối thấp.

Có một số diễn biến trái ngược nhau giữa các môn: Môn Văn, mỗi năm có thêm vài trăm học sinh có điểm dưới hoặc bằng 1. Còn môn Toán thì số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 trong năm 2019 chỉ bằng 1/5 so với năm 2017 và 2018.

Thanh Hùng

(Vietnamnet)

DMCA.com Protection Status