Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022

Lượt xem: 453 Ngày đăng: 09/03/2022

Rate this post

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

 và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022

Để chủ động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và HSSV vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn Trường để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định hiện hành, lồng ghép với tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, các sự kiện chính trị của Nhà trường, đơn vị; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, Thành phố, địa phương; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong tập thể sư phạm Nhà trường. Các hoạt động tuyên truyền cần phù hợp thích ứng linh hoạt với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CẦN TỔ CHỨC

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần.

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 92 năm qua; đặc biệt là việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

– Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi tết đến xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn , cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau tết.

– Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, động viên các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, những nơi có khó khăn, các gia đình chính sách, người nghèo…

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước;

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp trí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội….

Kỷ niệm67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2022).

– Tuyên truyền  lịch sử, ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

– Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV trong toàn Trường  phát huy những giá trị cao đẹp. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Xây dựng chuỗi hoạt động truyền thông bám sát hoạt động của đơn vị thông qua các hình thức: tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, bản tin nội bộ; thiết kế băng rôn, pano, áp phích,… truyền thông các chủ đề, thông điệp chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam và các ngày sự kiện nổi bật; đặc biệt, sử dụng có hiệu quả các kênh mạng xã hội phổ biến (Fanpage, Zalo, Youtube,..).

3. Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910- 08/3/2022) và 1981 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng:

– Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 08/3 và khởi nghĩa hai Bà Trưng , vai trò và giá trị của cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng đối với dân tộc và với phụ nữ Việt Nam.

– Tiếp tục tuyên truyền động viên nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và hoạt động tiến bộ vì phụ nữ. Phối hợp tuyên truyền, triển khai hiệu quả đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ: Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang gắn với đạo đức nhà giáo hiện nay

– Tuyên truyền tham gia, phối hợp của nữ giáo viên, nhân viên trong mọi lĩnh vực của địa phương, của ngành, biểu dương những gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch).

– Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân, đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

– Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng Nhà trường ổn định, phát triển; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

– Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, thông qua các đợt  sinh hoạt chính trị.

+ Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

5. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022):

–   Tuyên truyền, ôn lại lịch sư, truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”; tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, cảa Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên

– Giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, nhất là việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, thông qua các đợt  sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

+ Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022)

– Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

– Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

– Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 47 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

– Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt lớp; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

– Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí minh và phủ định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia sáng tác, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt lớp; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam ( 28/7/1929 – 28/8/2022):

Tuyên truyền với CB,GV, NV về sự ra đời, vị trí vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công Đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh thi đua tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho CB,GV công nhân viên trong nhà trường, động viên thăm hỏi CB,GV có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công tác.Thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB, GV và người lao động.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022).

– Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

– Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trong tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

– Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

– Ngoài các ngày lễ lớn trong treo các băng rôn tuyên truyền như: Ngày pháp luật Việt Nam, chủ đề năm học…

Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2022):

– Nội dung tuyên truyền trong Nhà trường tập trung cao về tuyên truyền ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt nam, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

– Thường xuyên biểu dương những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong trường , những học sinh chăm ngoan vượt khó vươn lên trong học tập. Tổ chức có hiệu quả các đợt Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam thông qua đó tôn vinh biểu dương những đ/c GV có trình độ chuyên môn vững vàng tâm huyết với học sinh.

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, thông qua các đợt  sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

+ Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Nhà trường.

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022):

Tuyên truyền về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời và cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

* Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt lớp; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng TC – HC: Tham mưu Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế panô, khẩu hiệu tuyên truyền đối với từng sự kiện.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đoàn thể cấp Trường: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 gắn với các hoạt động của đơn vị; trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên website, báo chí, các phương tiện thông tin cổ động trực quan; phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.

Các phòng, ban , đơn vị, đoàn thể được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban Giám hiệu chủ động tham mưu ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ban Giám hiệu Nhà trường  yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                            

HĐQT (để b/c);

Ban giám hiệu;

Các phòng, ban, đơn vị , các đoàn thể;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lưu VT.

 

DMCA.com Protection Status