Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Dược điển Việt Nam 5

Lượt xem: 1.332 Ngày đăng: 23/07/2021

Rate this post

Nội dung: Dược điển Việt Nam 5 bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Hiệu lực

Dược điển Việt Nam 5 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam 5 đều bãi bỏ.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Dược điển Việt Nam 5 tập 1: https://vnras.com/wp-content/uploads/2018/04/VIETNAMESE-PHARMACOPOEIA-V-PART-1.pdf

Dược điển Việt Nam 5 tập 2: https://vnras.com/wp-content/uploads/2018/04/VIETNAMESE-PHARMACOPOEIA-V-PART-2.pdf

DMCA.com Protection Status