Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Phòng Tuyển sinh

Lượt xem: 2.357 Ngày đăng: 02/05/2019

Rate this post

Điện thoại: 024.37970161

Biên chế: 12 người

Trưởng phòng: Chu Đức Thịnh

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tuyển sinh:

– Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức thông báo tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định của nhà trường.
– Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm của trường;
– Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;
– Soạn thông báo tuyển sinh cho cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký nhận để phát hành;
– Tổ chức công tác tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, phát hành thông báo tuyển sinh của trường theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
– Lập danh sách học sinh đăng ký, danh sách học sinh trúng tuyển, danh sách học sinh không trúng tuyển để Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định;
– Quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định của nhà trường.
– Hỗ trợ phòng tài vụ của trường thu lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định của nhà trường.
– Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;
– Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức;
– Chủ trì và kết hợp với phòng TC-HC, Phòng Quản lý SV trong việc tiếp nhận học sinh nhập học, bố trí chỗ ở cho học sinh nhập học;
– Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.
– Cử cán bộ tham gia hội đồng tuyển sinh, ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh hàng năm của trường;
– Thường xuyên báo cáo tình hình tuyển sinh cho Hội đồng tuyển sinh và nhà trường;
– Khi nhận hồ sơ đến hết giai đoạn tuyển sinh phải lập báo cáo (có điểm) để báo cáo Hội đồng tuyển sinh xét duyệt;
– Gửi giấy báo nhập học cho học sinh trúng tuyển theo quyết định của HĐTS;
– Thực hiện báo cáo đầu vào theo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

 

DMCA.com Protection Status