Kế hoạch du lịch cho CB, GV, NV trong toàn trường năm 2019
Logo

Kế hoạch du lịch cho CB, GV, NV trong toàn trường năm 2019

Lượt xem: 1.649 Ngày đăng: 24/05/2019

Rate this post

Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu Nhà trường về chương trình nghỉ mát năm 2019 cho CB, GV, NV trong toàn trường, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, NV trong toàn trường kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký từ ngày 25 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại Phòng TC – HC ( cô Hương).
  2. Thời gian tổ chức đi du lịch : 04 ngày, từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019.
  3. Địa điểm du lịch: Khu du lịch Trà Cổ – Móng Cái – Quảng Ninh.
  4. Đối tượng: Toàn thể CB,GV,NV, người nhà CB, GV, NV trong toàn trường.
  5. Kinh phí :
  • Đối với CB, GV, NV kinh phí do nhà trường thực hiện.
  • Đối với người nhà CB, GV, NV thực hiện thu là 1.500.000/người.
  • Đối với trẻ em sẽ thu cụ thể như sau :

+  Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí toàn bộ.

+  Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi thu 1/2 xuất người lớn.

+  Trẻ em trên 10 tuổi thu bằng xuất người lớn.

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo để các phòng, ban sắp xếp kế hoạch làm việc cho phù hợp và đăng ký theo đúng  thời gian quy định.

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

DMCA.com Protection Status