Thông báo Về việc Thay đổi giờ làm việc, học tập theo chế độ mùa đông
Logo

Thông báo Về việc Thay đổi giờ làm việc, học tập theo chế độ mùa đông

Lượt xem: 1.315 Ngày đăng: 06/12/2019

1/5 - (1 bình chọn)

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc thay đổi thời gian làm việc, học tập theo chế độ mùa đông. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường về việc thay đổi thời gian làm việc từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 như sau:

– Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00 – 12h00, nghỉ giữa giờ từ 9h30 – 9h50

– Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00 – 17h00, nghỉ giữa giờ từ 14h30 – 14h50

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường biết, sắp xếp kế hoạch làm việc cho phù hợp, GVCN các lớp phổ biến thông báo này tới sinh viên lớp mình phụ trách và yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

 

DMCA.com Protection Status