Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội Phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 1.578 Ngày đăng: 11/06/2019

Rate this post

Thể lệ Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDVN) – Chung kết, Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 được tổ chức vào tháng 11/2019.

Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Thể lệ:

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1328 /QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

– Chào mừng kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019).

– Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019.

– Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đương thời lúc còn sống, Bác Hồ rất quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam (ảnh nguồn bảo tàng Hồ Chí Minh).

2. Yêu cầu

– Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ,đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

– Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi.

II. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi

1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

1.2. Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước.

1.3. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

2. Nội dung

– Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

– Đảm bảo phù hợp đối tượng dự thi.

3. Hình thức thi và thứ tự các vòng thi

– Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử – //hocvalamtheobac.vn.

3.1. Vòng  loại (03 đợt thi)

– Vòng loại gồm có 03 đợt thi, thí sinh  được quyền thi tối đa 05 lần/đợt thi, 15 lần cho 03 đợt thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi đợt thi, vòng  thi.

– Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi.

Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm.

Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

– Kết thúc vòng loại, thí sinh dự thi tối thiểu 02 đợt/03 đợt thi, điểm trung bình cộng của cácđợt thi (xét theo điểm thi và thời gian thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự vòng bán kết, cụ thể:

+ Bảng A: mỗi sở giáo dục và đào tạo lựa chọn 10 thí sinh (tối đa 01 thí sinh/trường), tổng số 630 thí sinh.

+ Bảng B: mỗi cơ sở đào tạo lựa chọn tối đa 10 thí sinh, tổng số 300 thí sinh. Tiêu chí lựa chọn thí sinh xét theo kết quả thi thực tế của từng cơ sở đào tạo.

+ Bảng C: tổng số 300 thí sinh, với các thí sinh đạt kết quả thi cao, đủ điều kiện lựa chọn, nhưng trong cùng đơn vị nhà trường, địa phương thì mỗi cơ sở đào tạo lựa chọn tối đa 05 thí sinh, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn tối đa 05 thí sinh.

3.2. Vòng bán kết (01 đợt thi)

Cách thức tổ chức thi Vòng bán kết tương tự mỗi đợt thi ở vòng loại.

– Kết thúc thi Vòng bán kết, Ban tổ chức tổng hợp điểm để lựa chọn mỗi bảng 30 thí sinh có thành tích cao nhất vào thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, cụ thể như sau:

+ Bảng A: Mỗi sở giáo dục và đào tạo lựa chọn 01 thí sinh để xét tham dự vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc, Ban Tổ chức tổng hợp danh sách và xếp loại kết quả thi để lựa chọn 30 thí sinh/63 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố.

+ Bảng B: tổng số 30 thí sinh, các thí sinh có kết quả cao, nằm trong nhóm được lựa chọn dự thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc: mỗi cơ sở đào tạo lựa chọn tối đa 01 thí sinh.

+ Bảng C: tổng số 30 thí sinh, các thí sinh có kết quả cao, nằm trong nhóm được lựa chọn dự thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc: mỗi cơ sở đào tạo chỉ được lựa chọn 01 thí sinh, mỗi tỉnh, thành phố chỉ được lựa chọn 01 thí sinh.

“Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa cho cách mạng Việt Nam”

3.3. Vòng Chung kết

– Vòng Chung kết gồm:

+ Vòng đấu loại trực tiếp, thời gian dự kiến: 08h00 ngày 01 tháng 11 năm 2019.

+ Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, thời gian dự kiến: 14h00 ngày 01 tháng11 năm 2019.

– Lễ Tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi, tổ chức vào 09h00 ngày 02 tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội, địa điểm sẽ được công bố sau.

3.3.1. Vòng đấu loại trực tiếp của Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc

• Số lượng thí sinh tham gia: 30 thí sinh /mỗi bảng.

– Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính của Ban tổ chức Cuộc thi.

+ Thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây. Hết 30 giây thí sinh chưa có câu trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

– Tổng thời gian tối đa của phần thi là 15 phút. Điểm tối đa là 300 điểm.

– Kết thúc vòng đấu loại trực tiếp, Ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh/bảng có điểm cao nhất vàthời gian làm bài ngắn nhất tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

3.3.2: VòngChung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc (chia làm 3 bảng A, B, C đấu loại trực tiếp)

3.3.2.1. Bảng A

a) Phần 1: Theo dấu chân Bác

• Số lượng thí sinh tham gia: 10 thí sinh

• Hình thức thi: Các thí sinh cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây.

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. 04 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào phần thi thứ hai.

Trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau sẽ phân định chiến thắng bằng tổng thời gian của phần thi. Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm.

b) Phần 2: Học và làm theo Bác

• Số lượng thí sinh tham gia: 04 thí sinh.

– Hình thức thi: 04 thí sinh, thi trên sân khấu, trả lời câu hỏi lật mở miếng ghép.

– Phần thi đưa ra một khung hình ảnh được chia thành 08 ô tương ứng với 08 câu hỏi trắc nghiệm. Các thí sinh được lựa chọn thứ tự các ô để trả lời (mỗi thí sinh có 02 lượt lựa chọn).

Khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời là 30 giây, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 01 lần trước khi đọc câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm. Trả lời sai bị trừ 10 điểm.

Nếu thí sinh trả lời sai hoặc chưa đầy đủ (hỏi ý kiến Ban giám khảo để chấp nhận hoặc không chấp nhận phương án trả lời của thí sinh), các thí sinh còn lại được giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình: “Mời các thí sinh còn lại bổ sung”.

Thời gian cho các thí sinh bổ sung câu trả lời là 15 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Bổ sung câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai không được điểm.

Miếng ghép sẽ được mở nếu có câu trả lời đúng và sẽ bị khóa nếu cả thí sinh trả lời chính và thí sinh trả lời bổ sung đều trả lời sai.

Sau khi kết thúc 8 miếng ghép, các thí sinh có 30 giây suy nghĩ và bấm chuông trả lời từ khóa liên quan đến hình ảnh. Thời gian trả lời từ khóa là 01 phút. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm.

Lưu ý: Sau 04 miếng ghép đầu tiên được mở, Ban tổ chức sẽ đưa ra 01 gợi ý để thí sinh trả lời từ khóa. Thí sinh có quyền trả lời từ khóa trong suốt thời gian thi còn lại.

Thí sinh trả lời đúng từ khóa, phần thi sẽ kết thúc. Thí sinh trả lời sai từ khóa sẽ bị dừng lại phần thi của mình.

– Kết thúc phần thi này, 04 thí sinh sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm đã đạt được của cả 02 phần thi. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau, sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

Thí sinh giành quyền trả lời câu hỏi phụ bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đưa ra hiệu lệnh “Hết”. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành chiến thắng.

3.3.2.2. Bảng B

a) Phần 1: Theo dấu chân Bác

– Số lượng thí sinh tham gia: 10 thí sinh.

– Nội dung thi: Tương tự như hình thức thi của bảng A (Phần a) Mục 3.3.2.1).

b) Phần 2: Học và làm theo Bác

• Số lượng thí sinh tham gia: 04 thí sinh.

• Mỗi thí sinh được lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm (mỗi gói gồm 03 câu hỏi, mức điểm từng gói câu hỏi tương ứng là 10-10-20; 10-20-20; 10-20-30).

Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm.

Thí sinh được lựa chọn “Ngôi sao hi vọng” cho 01 câu hỏi trong gói câu hỏi của mình trước khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi.

•             Thí sinh lựa chọn câu hỏi, trả lời sai hoặc chưa đầy đủ (hỏi ý kiến Ban giám khảo để chấp nhận hoặc không chấp nhận phương án trả lời của thí sinh), các thí sinh còn lại được giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình:

“Mời các thí sinh còn lại bổ sung”. Thời gian cho bổ sung câu trả lời là 10 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng được 50% số điểm gốc của câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm.

Kết thúc phần thi này, 04 thí sinh sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm đã đạt được của 02 phần thi. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau, sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

Thí sinh giành quyền trả lời câu hỏi phụ bằng cách ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đưa ra hiệu lệnh “Hết”. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành chiến thắng.

3.3.2.3. Bảng C: hình thức thi giống như Bảng B.

III. Thời gian tổ chức, các vòng thi và cách thức đăng ký

1. Thời gian tổ chức

– Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 27/5/2019 đến 22h00 ngày 04/6/2019.

– Thời gian tổ chức Lễ  phát động Cuộc thi: Dự kiến 09h00 sáng thứ  Tư ngày  05/6/2019, tại Thủ đô Hà Nội.

– Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

2. Các vòng thi

2.1. Vòng  loại

+  Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019.

+  Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019.

+  Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

Sau khi kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải đợt (10 thí sinh/bảng/đợt): Từ 09h00 ngày thứ tư của tuần kế tiếp.

– Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi: Từ 09h00 ngày09/10/2019.

2.2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 14/10/2019 đến 22h00 ngày 20/10/2019.

2.3. Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức ngày 01/11/2019, tại Thủ đô Hà Nội, địa điểm sẽ thông báo sau.

– Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi: Từ 09h00 ngày 23/10/2019.

3. Cách thức đăng ký

– Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

– Thí sinh tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac dùng cho hệ điều hành android để đăng ký và tham dự thi.

– Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử://hocvalamtheobac.vn,  //www.moet.gov.vn, //www.doanthanhnien.vn; //www.gdtd.vn.

IV. Giải thưởng

1. Giải cá nhân (dành cho 03 bảng)

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất, tính giá trị đến phần trăm giây, là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi đợt thi, vòng  thi. cụ thể như sau:

1.1. Giải thưởng Vòng loại:

1.1.1. Giải thưởng đợt: Tổng cộng có 90 giải trong 03 đợt thi:

– Mỗi đợt thi sẽ trao 10 giải mỗi bảng cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba), mỗi trường chỉ được lựa chọn 01 thí sinh kết quả cao nhất.

– Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận và thẻ của tập đoàn Giáo dục Egroup (thẻ được sử dụng trong học trực tuyến và các ứng dụng của Tập đoàn Giáo dục Egroup).

1.1.2 Giải thưởng vòng loại: Có 30 giải mỗi bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20giải tư)

– Bảng A: Lựa chọn từ 63 tỉnh, thành phố, mỗi địa phương lấy 01 thí sinh có kết quả thi cao nhất, sắp xếp kết quả thi của 63 thí sinh để chọn ra 30 thí sinh có kết quả tốt nhất và áp dụng cơ cấu giải thưởng nêu trên.

– Bảng B: Lựa chọn 30 thí sinh từ các trường đào tạo có kết quả thi cao nhất để áp dụng cơ cấu giải thưởng nêu trên, mỗi trường chỉ lấy tối đa 01 thí sinh.

– Bảng C: Lựa chọn 30 thí sinh từ các trường đào tạo và các tỉnh, thành phố có kết quả thi cao nhất để áp dụng cơ cấu giải thưởng nêu trên, mỗi trường đào tạo chỉ lấy tối đa 01 thí sinh, mỗi tỉnh, thành phố chỉ lấy tối đa 01 thí sinh.

1.2. Giải thưởng Vòng Bán kết:

– Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận và thẻ của tập đoàn Giáo dục Egroup (thẻ được sử dụng trong học trực tuyến và các ứng dụng của Tập đoàn Giáo dục Egroup).

– Tổng số 30 giải mỗi bảng, cơ cấu xét giải tương tự như vòng loại.

1.3. Giải Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc: Tổng cộng có 30 giải mỗi bảng, gồm: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư được trao cho các thí sinh, xếp theo điểm từ cao xuống thấp. Trong đó:

– Giải Nhất và giải Nhì: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng;

– Giải Ba và Tư: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tiền thưởng.

2. Giải tập thể

– 10 giải cho 10 Sở giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi nhiều nhất.

– 40 giải cho 40 trường học (trong đó có 30 cơ sở đào tạo và 10 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất.

– Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.

3.  Khen thưởng Ban tổ chức

Xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi.

V. Một số quy định chung

– Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi.

– Thí sinh có biểu hiện gian lận sẽ không được Ban tổ chức công nhận kết quả và xét giải.

– Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ học sinh, thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.

VI. Thông tin liên hệ

Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi:

1. Điện thoại đường dây nóng, hỗ trợ các thí sinh về nội dung liên quan: đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi, hỗ trợ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố và các nhà trường thống kê, kết xuất dữ liệu: 0967345456, email:hocvalamtheobac@egroup.vn.

2. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính, ĐT: 083.748.5979; email: nxha@moet.gov.vn. (Ghi chú: số điện thoại này chỉ hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đào tạo).

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Trong quá trình tổ chức, Thể lệ Cuộc thi có thể được bổ sung từ Ban tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.

 

(Giaoduc.net)

 

 

DMCA.com Protection Status