Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Quy trình nhập học Online cho sinh viên

Lượt xem: 775 Ngày đăng: 20/07/2021

Rate this post
  1.  Bước 1 (Do Cán bộ tuyển sinh trực tiếp phụ trách): Hướng dẫn sinh viên được phân công chuẩn bị các giấy tờ, nhận hồ sơ của sinh viên gửi lên qua đường Bưu điện; Đại diện sinh viên thực hiện đầy đủ các bước nhập học; Chụp, gửi ngay các kết quả sau khi nhập học gửi cho sinh viên.
  2. Bước 2 (Do cán bộ tuyển sinh làm công tác nhập học phụ trách): Kiểm tra giấy báo, dò tìm và đối chiếu danh sách trúng tuyển, kiểm tra hồ sơ và ghi SỔ NHẬP HỌC, chỉnh sửa các thông tin trong danh sách trúng tuyển, nhận hồ sơ nhập học và đánh dấu trong sổ những giấy tờ đã có và những giấy tờ còn thiếu, hẹn thời điểm bổ sung trong phần “ghi chú”, ghi PHIẾU NHẬP HỌC trong đó ấn định rõ hạn cuối cùng để bổ xung những giấy tờ còn thiếu. Cấp mã số sinh viên cho học sinh, ký tên vào 2 PHIẾU và đưa cán bộ chăm sóc trực tiếp mang sang bàn nộp tiền học phí.
  3. Bước 3 (Do Bộ phận kế toán phụ trách): Nhân viên Phòng Kế toán xem PHIẾU NHẬP HỌC, giải thích quy định về các khoản thu, giải thích các khoản thu, viết phiếu thu, thu tiền, vào sổ và điền các thông tin về khoản phải thu, khoản nợ, lịch hẹn nộp bổ sung … ký tên trên PHIẾU NHẬP HỌC và trả hóa đơn thu tiền kèm PHIẾU NHẬP HỌC cho HSSV, chuyển qua bộ phận CÔNG TÁC HSSV phụ trách để hoàn tất quy trình nhập học.
  4. Bước 4 (Do ban công tác HSSV phụ trách): Cán bộ phụ trách vào sổ nghiệp vụ, phối hợp Thư viện cấp phát sách áo, cung cấp các mẫu tờ khai để HSSV khai (nếu có nhu cầu), đồng thời quyết định phân bổ biên chế lớp, cung cấp THỜI KHÓA BIỂU, lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa, hướng dẫn hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên… yêu cầu sinh viên ký tên vào PHIẾU NHẬP HỌC, trực tiếp ký tên vào PHIẾU NHẬP HỌC, một bản giữ lại, một bản đưa cho cán bộ chăm sóc trực tiếp để chuyển cho sinh viên giữ. Dặn dò sinh viên nếu cần. Kết thúc quy trình nhập học

                                                        PHÒNG TUYỂN SINH

DMCA.com Protection Status