Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Thay đổi thời gian làm việc theo chế độ mùa hè

Lượt xem: 1.867 Ngày đăng: 22/04/2019

Rate this post

Thực hiện kế hoạch làm việc của Ban giám hiệu nhà trường về lịch làm việc theo chế độ mùa hè, năm học 2019 – 2020. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, NV, SV trong toàn trường thời gian làm việc theochees độ mùa hè thay đổi cụ thể như sau:

  • Buổi sáng: Bắt đầu từ : 7h30 – 11h30, nghỉ giữa giờ từ 9h00 – 9h20
  • Buổi chiều: Bắt đầu từ: 13h00 – 17h00, nghỉ giữa giờ từ 14h30 – 14h50

Thời gian thực hiện, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo và đề nghị các Ông (Bà) Trường các phòng, ban, CB, GV, NV, Sinh viên trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này./.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

 

 

DMCA.com Protection Status