Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
Logo

Khoa Y

Lượt xem: 2.058 Ngày đăng: 02/05/2019

Rate this post

1.Giới thiệu chung

Khoa Y – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2017, gồm 09 bộ môn là Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng Ngoại khoa: Điều dưỡng Nhi; Điều dưỡng Sản phụ khoa; Y học cổ truyền; Điều dưỡng truyền nhiễm; Hình ảnh y học; Điều dưỡng; Dinh dưỡng và các bệnh chuyên khoa.

Khoa gồm 42 giảng viên với  08 Tiến sĩ; 08 Thạc sĩ và 26 giảng viên có trình độ Đại học với rất nhiều các chuyên ngành khác nhau như Nội khoa; Ngoại khoa; Sản khoa; Nhi khoa; Y tế công cộng; Hình ảnh; Hóa sinh; Y học cổ truyền; Tai mũi họng; Răng hàm mặt….

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho học sinh- sinh viên trong toàn trường; giúp học sinh- sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Điều dưỡng, Hộ sinh, CN Hình ảnh Y học, CN Xét nghiệm Y học… đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

  1. 2. Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội;

– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

Bộ môn thuộc khoa Y là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

– Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao;

– Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa;

– Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  1. Cơ cấu tổ chức của Khoa

– Trưởng khoa: PGS.TS: Lê Bá Thúc

– Phó Trưởng khoa: Ths: Đỗ Thị Ngọc

– Cơ cấu tổ chức: gồm có 09 bộ môn trực thuộc:

3.1. Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa

– Trưởng bộ môn: Ths: Đoàn Văn Chính

3.2. Bộ môn Điều dưỡng Ngoại

– Trưởng bộ môn: Ths: Đỗ Thị Ngọc

3.3. Bộ môn Điều dưỡng Sản – Phụ khoa

– Trưởng bộ môn: Ths: Phạm Thanh Vân

3.4. Bộ môn Điều dưỡng Nhi khoa

– Trưởng bộ môn: Ths: Vũ Thị Mai Hoa

3.5. Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm

– Trưởng bộ môn: BSKCII: Vũ Quang Vụ

3.6. Bộ môn Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa

– Trưởng bộ môn: BSCKI: Nguyễn Thị Huyên

3.7. Bộ môn Hình ảnh y học

– Trưởng bộ môn: Ths: Đinh Thị Tuyết Lan

3.8. Bộ môn Y học cổ truyền

– Trưởng bộ môn: TS: Dương Minh Sơn

3.9. Bộ Môn Dinh Dưỡng

– Trưởng bộ môn: TS: Nguyễn Đỗ Huy

DMCA.com Protection Status